Historie ždánického zámku a hradu

Nejstarší zprávu o Ždánicích nacházíme v listině krále Václava II. z roku 1286. Dominantou Ždánic byl středověký hrad na kopci Palánku. Jeho vybudování je datováno k roku 1349. Jednalo se o rozsáhlé opevněné hradiště s hlubokou studní a mohutnými obrannými příkopy. Majitelé hradu Palánek byli Alšík z Fulštejna nebo Pešek Štetina. Roku 1538 hradiště bohužel vyhořelo a bylo opuštěno. Místo hradu Palánek byla ve Ždánicích postavena nová tvrz. Písemné zmínky v urbáři z roku 1617 udávají, že to byla tvrz, chráněna hlubokým příkopem a vysokými věžemi se střílnami. V jihozápadním rohu zámku byla vysvěcena zámecká kaple. Na základech tvrze byl postupně budován renesanční zámek. Jeho přestavba se konala v 16. století pod dohledem rodu Zástřízlů, kteří v zámku koncentrovali důležité středisko svého panství. Zámek pak přešel do vlastnictví rodu Šemberů z Boskovic a poté roku 1566 do majetku Oldřichu z Kounic. Ten zámek dále přestavoval až do roku 1569.

Po bitvě na bitvě na Bílé hoře byl zámek i celé panství Kouniců zkonfiskováno ve prospěch rodu Lichtenštejnů. Za pánů z Lichtenštejna došlo k hlavním stavebním úpravám zámku. Nejvýznamnější přestavbou prošel zámek roku 1789 za prince Aloise z Lichtenštejna, kdy byla mohutná věž v průčelí zámku zbourána a na jejím místě vzrostl reprezentativní barokní štít. Zmíněnou přestavbu datuje nápis na mramorové desce pod lichtenštejnským erbem. V této podobě ji vidíme dodnes.

V roce 1923 změnil zámek majitele. Při parcelaci velkostatků přešel zámek do vlastnictví majitele cukrovarů Dr.Eduarda Seidla. Po skončení druhé světové války v roce 1945 připadl zámek československému státu. Téhož roku bylo do zámeckých místností přestěhováno Vrbasovo muzeum, které je v zámku dodnes. V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví a pokračují na něm další rekonstrukční práce.

cheap cigarettes